• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Biuletyn Inforamcji Publicznej
Strony internetowe
dla kultury i oświaty

BIP GOV

Zajęcia te prowadzone są poza godzinami realizacji podstawy programowej – nieodpłatnie.

 1. J. angielski – dla wszystkich dzieci dwa razy w tygodniu
 2. Rytmika – dla wszystkich dzieci raz w tygodniu
 3. Zajęcia teatralne – raz w tygodniu
 4. Zajęcia wokalne – raz w tygodniu
 5. Zajęcia plastyczne – raz w tygodniu
 6. Zajęcia taneczne – raz w tygodniu
 7. Zajęcia z Numiconu – raz w tygodniu

Pomoc psychologiczno pedagogiczna realizowana w formie:

 1. Zajęcia logopedyczne – dwa razy w tygodniu
 2. Zajęcia terapeutyczne – dwa razy w tygodniu

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.