"Z poezją za pan brat"

Poezja dziecięca i bogactwo jej treści poznają przedszkolaki na kółku recytatorskim. Poprzez zabawy słowne usprawniają narządy artykulacyjne, ćwiczą dykcję, odpowiednią intonację, modulację głosu a także wrażliwość na słowo mówione. Wiersze znanych poetów dostarczają dzieciom wiedzy, radości i humoru.

Dzieci uczęszczające na kółko recytatorskie biorą udział w corocznym konkursie recytatorskim organizowanym przez MODN.
W latach 2008 - 2011 dwójka naszych dzieci zdobyła 2 razy wyróżnienie a dwoje innych zajęło miejsce II i III miejsce.

Kółko wokalno - taneczne

Prowadzimy dla dzieci wykazujących w tym kierunku predyspozycje, zajęcia dodatkowe rozwijające słuch muzyczny, poczucie rytmu oraz reakcję na bodźce muzyczne. Dzieci uczą się prawidłowego odtwarzania melodii głosem, dykcji, uczestniczą w tworzeniu układów tanecznych.

Swoje zdolności dzieci prezentują na Konińskim Przeglądzie Piosenki  Przedszkolnej "Do-Re-Mi" i Zespołów Tanecznych "Kalejdoskop". W latach 2006-2011 dwoje dzieci na szczeblu powiatowym zdobyło wyróżnienia a jedno dziecko było laureatem Konkursu Wojewódzkiego Piosenki "Czerwonak2009", które wzięło udział w występach z Urszula Dudziak oraz wystąpiło  na Forum Edukacyjnym.

"Rysujemy i malujemy z wyobraźnia"

Podczas zajęć kółka plastycznego, dzieci poznają prace sławnych malarzy rozwijają swoje predyspozycje plastyczne i poczucie estetyki. Poznają nowe techniki i łączą je ze sobą tworząc prace , które dyktuje im wyobraźnia i pomysłowość. Zabawy plastyczne uczą dzieci bawienia się barwą, planowania pracy, rozwijają kreatywność.

Od kilku lat dzieci uczestniczą w konkursach plastycznych, organizowanych przez różne instytucje, na różnych szczeblach. W roku 2010 w konkusie organizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie jedno dziecko zdobyło wyróżnienie w kategorii przedszkola. W konkursie organizowanym przez MODN  3 dzieci zdobyło I, III miejsca