• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

 

 • Szanowni Rodzice,

Na podstawie

 • Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389)
 • Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2020, poz. 493 z późn. zmianami) oraz
 • Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.),

 informuję

 1. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego w dniu 04.11.2020r. zawieszam wszystkie  zajęcia w przedszkolu dla wszystkich grup przedszkolnych( I, II, III, IV, V,) na okres od 04.11.2020 r. do 13.11.2020 r.
 2. W związku z zawieszeniem wszystkich  zajęć, ogranicza się w całości  funkcjonowanie przedszkola. Ograniczenia dotyczą wszystkich grup. Oddziały,                     w których zajęcia zostały zawieszone będą  realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. W przedszkolu przyjęto następujące rozwiązania dotyczące sposobu realizacji zadań przedszkola, w tym realizacji przez nauczycieli podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ustalenia organizacyjne:
 1. Dyrektor pracuje zdalnie i odpowiednio do potrzeb wykonuje zadania na terenie przedszkola. Jest w stałym kontakcie z nadzorem pedagogicznym i organem prowadzącym przedszkole, a także Pracownikami i Rodzicami. Pozostaje do dyspozycji w kontakcie telefonicznym oraz za pomocą poczty elektronicznej
 2. Pracownicy administracji pracują zdalnie i wykonują niezbędne zadania na terenie przedszkola odpowiednio do potrzeb.
 3. Pracownicy obsługi są do dyspozycji dyrektora i wykonują zlecone zadania wg potrzeb.
 4. Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie, wykonują inne statutowe zadania i pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem innymi nauczycielami oraz specjalistami.
 5. Specjaliści, terapeuci, nauczyciel - katecheta pracują zdalnie, pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem i nauczycielami.
 6. Przyjęto następujące ustalenia dotyczące zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez nauczycieli:
 1. Nauczyciele planują zabawy, zadania i różne sytuacje edukacyjne dla dzieci w ramach tematów kompleksowych na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 2. Co najmniej raz w tygodniu będą przesyłać Państwu zestaw zadań, zabaw i innych aktywności do zrealizowania na każdy dzień – kilka aktywności dziennie z każdego obszaru podstawy programowej (fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy). Do zestawu załączone będą działania dotyczące języka angielskiego oraz religii (dla dzieci , których rodzice złożyli stosowne oświadczenie).
 3. Minimum połowa tych zadań powinna być realizowana w naturalnych sytuacjach życia rodzinnego.
 4. Do zadań będą załączone niezbędne opisy i materiały.
 5. Nauczyciele mogą zaproponować proste sposoby dokumentowania wykonanych zadań np. teczka z pracami plastycznymi, karta do oznaczania wykonanych tygodniowo zadań. To ustalenie dotyczy w szczególności dzieci sześcioletnie (obowiązek przedszkolny).
 6. Specjaliści i terapeuci przygotowują i są zobowiązani do przekazywania opisów zadań, zabaw i ćwiczeń bezpośrednio zainteresowanym rodzicom.
 7. Dodatkowo na stronie internetowej przedszkola można odnaleźć propozycje innych zabaw i aktywności przeznaczonych dla dzieci oraz działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przygotowując takie rozwiązania w zakresie zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wzięliśmy pod uwagę to, iż Rodzice łączą teraz różne obowiązki zawodowe i rodzinne, a w domu może być więcej dzieci, w tym uczniowie wyższych etapów edukacyjnych.

Informuję, iż  nauczyciele udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji działań i innych spraw dotyczących funkcjonowania przedszkola, proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem. W sprawach dotyczących dzieci proszę kontaktować się z nauczycielami.

 Za przychylność i zrozumienie bardzo Państwu DZIĘKUJĘ

Przesyłam Państwu i dzieciom serdeczne pozdrowienia

Z poważaniem

 Dyrektor Aneta Gajewska

Nasze Grupy

Maleństwa

Króliczki

Tygryski

Kubusie

Kangurki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram