• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

 Szanowni  Rodzice i Opiekunowie

 

Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od soboty 27 marca 2021 obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa, aby opanować tempo rozwoju COVID 19. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, rodziców oraz pracowników zamknięte zostają przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych.

 1. W związku z zawieszeniem wszystkich  zajęć, ogranicza się w całości  funkcjonowanie przedszkola. Ograniczenia dotyczą wszystkich grup. Oddziały,                     w których zajęcia zostały zawieszone będą  realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W przedszkolu przyjęto następujące rozwiązania dotyczące sposobu realizacji zadań przedszkola, w tym realizacji przez nauczycieli podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Ustalenia organizacyjne:

 1. Dyrektor pracuje stacjonarnie  i odpowiednio do potrzeb wykonuje zadania na terenie przedszkola. Jest w stałym kontakcie z nadzorem pedagogicznym i organem prowadzącym przedszkole, a także Pracownikami i Rodzicami. Pozostaje do dyspozycji w kontakcie telefonicznym oraz za pomocą poczty elektronicznej
 2. Pracownicy administracji pracują zdalnie i wykonują niezbędne zadania na terenie przedszkola odpowiednio do potrzeb.
 3. Pracownicy obsługi są do dyspozycji dyrektora i wykonują zlecone zadania wg potrzeb.
 4. Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie, wykonują inne statutowe zadania i pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem innymi nauczycielami oraz specjalistami.
 5. Specjaliści, terapeuci, nauczyciel - katecheta pracują zdalnie, pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem i nauczycielami.
 6. Przyjęto następujące ustalenia dotyczące zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez nauczycieli:
 1. Nauczyciele planują zabawy, zadania i różne sytuacje edukacyjne dla dzieci w ramach tematów kompleksowych na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 2. Co najmniej raz w tygodniu będą przesyłać Państwu zestaw zadań, zabaw i innych aktywności do zrealizowania na każdy dzień – kilka aktywności dziennie z każdego obszaru podstawy programowej (fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy). Do zestawu załączone będą działania dotyczące języka angielskiego oraz religii (dla dzieci , których rodzice złożyli stosowne oświadczenie).
 3. Minimum połowa tych zadań powinna być realizowana w naturalnych sytuacjach życia rodzinnego.
 4. Do zadań będą załączone niezbędne opisy i materiały.
 5. Nauczyciele mogą zaproponować proste sposoby dokumentowania wykonanych zadań np. teczka z pracami plastycznymi, karta do oznaczania wykonanych tygodniowo zadań. To ustalenie dotyczy w szczególności dzieci sześcioletnie (obowiązek przedszkolny).
 6. Specjaliści i terapeuci przygotowują i są zobowiązani do przekazywania opisów zadań, zabaw i ćwiczeń bezpośrednio zainteresowanym rodzicom.
 7. Dodatkowo na stronie internetowej przedszkola można odnaleźć propozycje innych zabaw i aktywności przeznaczonych dla dzieci oraz działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przygotowując takie rozwiązania w zakresie zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wzięliśmy pod uwagę to, iż Rodzice łączą teraz różne obowiązki zawodowe i rodzinne, a w domu może być więcej dzieci, w tym uczniowie wyższych etapów edukacyjnych.

Informuję, iż  nauczyciele udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji działań i innych spraw dotyczących funkcjonowania przedszkola, proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem. W sprawach dotyczących dzieci proszę kontaktować się z nauczycielami.

 Za przychylność i zrozumienie bardzo Państwu DZIĘKUJĘ Życzę dużo ZDROWIA J

Przesyłam Państwu i dzieciom serdeczne pozdrowienia

Z poważaniem

 Dyrektor Aneta Gajewska

Nasze Grupy

Maleństwa

Króliczki

Tygryski

Kubusie

Kangurki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram