• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Przedszkole nr 12
"Kubuś Puchatek"
w Koninie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

DRODZY RODZICE

przypominamy o konieczności podpisania do 25.04.2024 r. do godz. 15.00, tzw. woli uczęszczania do przedszkola.

Podpisanie WOLI jest niezbędne do przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do placówki przedszkolnej.

 


SZANOWNI RODZICE


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025:


Szanowni Państwo zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 stycznia 2024 r. rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 odbywa się z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Zapisy dzieci do przedszkoli dokonywane są w terminach:od 08.02.2024 r. do 22.02.2024 r. dla dzieci kontynuujących oraz od 01.03.2024 r. do 27.03.2024 r. dla kandydatów.

W celu zapisania dziecka-KANDYDATA do przedszkola rodzic lub prawny opiekun wypełnia „WNIOSEK  O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONINIE NA ROK SZKOLNY 2024 /2025” dostępny w placówkach w formie papierowej lub w wersji elektronicznej na portalu dla Rodziców www.konin.przedszkola.vnabor.pl, który po wypełnieniu i podpisaniu należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz z obowiązującymi oświadczeniami potwierdzającymi wybrane we wniosku kryteria.

Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola. Kolejne etapy i terminy rekrutacji prosimy śledzić w harmonogramie rekrutacji.

 

 

Z poważaniem
Aneta Gajewska
Dyrektor Przedszkola Nr 12
„Kubuś Puchatek” w Koninie

Załączniki:

Zarządzenie_nr_16-1.pdf52.27 KB

Zarządzenie_nr_16_-_zał_._nr_1_Wniosek_kandydata.pdf284.25 KB

Zarządzenie_nr_16_-_zał._nr_2_Deklaracja_o_kontynuacji.pdf61.38 KB

Zarządzenie_nr_16_-_zał._nr_3_Potwierdzenie_woli.pdf27.76 KB

Zarządzenie_nr_16_-_zał._nr_4_Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.pdf127.27 KB

Zarządzenie_nr_16_-_zał._nr_5_Oświadczenie_Kryteria_lokalne.pdf305.83 KB

Zarządzenie_nr_16_-_zał._nr_6_Oświadczenie_o_wielodzietności.pdf127.03 KB