Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia.

 

Programowanie staje się dziś ważnym trendem w edukacji na wszystkich poziomach kształcenia. Aby jednak młodzi ludzie z powodzeniem kodowali, powinniśmy zacząć uczyć krytycznego myślenia i kombinowania (w pozytywnym znaczeniu) jeszcze na etapie przedszkola. Nie potrzebujemy do tego wcale sprzętu komputerowego, ponieważ do nauki programowania można wykorzystać wiele elementów powszechnie obecnych w przedszkolach, na przykład układanki typu sudoku czy klocki.

 

Program „Kodowanie na dywanie”, którego elementy wplatamy w nasze zajęcia, można dowolnie integrować z różnymi dziedzinami wiedzy, np. przy nauce matematyki, plastyki, języka polskiego.... A im dalej, tym łatwiej - otwiera się możliwość eksperymentowania, twórczego podejścia do rozwiązywania trudności. Bardzo dużo aktywności edukacyjnych odpowiadających potrzebom rozwojowym dzieci w tym obszarze da się realizować bez użycia komputerów, (#offline).

 

Kodowanie uczy cierpliwości, logicznego myślenia, ciągów przyczynowo-skutkowych, analizy i syntezy, rozwój kompetencji miękkich, umiejętność pracy w zespole i współdziałania, wsparcie inteligencji emocjonalnej, kreatywności i wielu podobnych wartości, a wszystko w formie łatwej i przyjemnej 

 

Choć program w tytule ma kodowanie, jest tu ono niejako dodatkiem do całej reszty, pojawia się niemal naturalnie i też nie w formie kodów, ale obrazków, pewnych akcji, jakie dziecko musi zrobić Towarzyszy temu wiele innych, poza technologicznych korzyści, jakie zdobywają przedszkolaki. 


Kodowanie, o którym mowa w nazwie projektu, jest niczym nauka trzeciego języka. To język pozwalający zrozumieć świat technologii. Język, którego znajomość sprawia, że stajemy się aktywnymi użytkownikami, a nie pasywnymi odbiorcami nowych technologii. Powinni go znać zarówno humaniści, jak i umysły ścisłe.