• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym i profilaktycznym .

Celem terapii pedagogicznej jest:

- Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych

- Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci

- Eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji

Techniki stosowane w terapii pedagogicznej

Podczas zajęć z terapii pedagogicznej ponadto stosuje się inne pokrewne elementy technik stymulujących rozwój umiejętności  dziecka, np.:

- elementy arterapii (terapia poprzez sztuki plastyczne), bajkoterapii (terapia poprzez czytanie mądrych, uczących bajek z przesłaniem, gdzie dziecko utożsamiając się z bohaterem, wie jak rozwiązywać własne słabości) i myzukoterapii (terapia poprzez słuchanie, obcowanie z muzyką, nie tylko poważną lecz po prostu każdą),

- Kinezjologia Edukacyjna, metoda Dennisona, którą wykorzystuje się np. w czasie przerwy w zajęciach, np. kręcenie ręką w powietrzu, lub długopisem na kartce papieru „leniwych ósemek”, czyli leżących ósemek, stymulujących odpowiednio do działania obie półkule mózgowe, poprzez przekraczanie linii środkowej ciała,

- elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, czyli prostych ćwiczeń służących do poznanie samego siebie i własnego ciała, ćwiczeń na budzenie współdziałania w parze w grupie, jeżeli terapia nie jest indywidualna,

- elementy Integracji Sensorycznej, czyli ćwiczenie wszystkich naszych zmysłów, naszego napięcia ciała, jego wiotkości, lub napięcia mięśniowego,

- nie może zabraknąć w każdej terapii pedagogicznej miejsca na chwilę relaksu, odpoczynku, dlatego są tu wykorzystywane różnego rodzaju techniki relaksacyjne.

 


 

DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 Liczba dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy jest z roku na rok coraz większa, dlatego tak ważna jest profilaktyka logopedyczna od najmłodszych lat życia dziecka. Zajęcia logopedyczne organizujemy dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

Na początku roku szkolnego, we wrześniu, przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne wszystkich dzieci w przedszkolu (z wyłączeniem najmłodszych dzieci- początek II semestru). Warunkiem prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej w każdym zaburzeniu mowy jest właściwa diagnoza, od ustalenia której rozpoczynamy pracę z dzieckiem.

Zajęcia takie prowadzimy  w małych grupach max.4 osobowych  z logopedą.

Oddziaływania te mają na celu:

- korygowanie zaburzeń mowy

- usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego

- usprawnianie funkcji pokarmowych

- wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej

- wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego

 

Metody stosowane w ramach terapii logopedycznej:

- logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe)

- masaż logopedyczny wg dr E. Stecko

- elementy globalnej nauki czytania G. Domana

- elementy Metody Dobrego Startu

- elementy Integracji Sensorycznej

- elementy metody werbo – tonalnej

- Pedagogika zabawy

- Terapia ręki (usprawnianie pracy ręki, ćwiczenia grafomotoryczne)

- Logorytmika (oddziaływanie na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową)

Metody dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego dziecka.

 

Nasze Grupy

Maleństwa

Króliczki

Tygryski

Kubusie

Kangurki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram