Nasze Przedszkole aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami tj.  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna , Policja , Straż Pożarna, Biblioteka Pedagogiczna, Schronisko dla zwierząt, CKiSZ, MDK, Muzeum w Gosławicach, Pogotowie Ratunkowe, Dom Opieki Społecznej ,Centrum Informacji Miejskiej i inne. Daje to dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością, poznawanie świata , umiejętność funkcjonowania w środowisku oraz komunikowanie się z nim.     Dzięki zorganizowanej współpracy ze szkołami realizujemy swoje zamierzenia wychowując twórczych  i kreatywnych absolwentów. Staramy się o to, aby każde dziecko odnalazło się w środowisku szkolnym poprzez poznanie budynku szkoły , uczestnictwo w lekcjach ,zajęciach sportowych, uroczystościach szkolnych ,integrowanie się z uczniami.