Kadra pedagogiczna naszego przedszkola opracowała projekt edukacyjny „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”. Dzięki realizacji tego projektu dzieci:

–                   poznają i utrwalają zasady zdrowego stylu życia,

–                   stosują zasady higieny,

–                   poznają zawody związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem,

–                   dostrzegają potrzebę estetycznego spożywania posiłków,

–                   pogłębiają zainteresowania problematyką zdrowotną,

–                   świadomie i aktywnie uczestniczą w różnych formach ruchu,

–                   poznają podstawowe zasady postępowania w ruchu drogowym i pieszym,

–                   poznają numery alarmowe.

W trakcie realizacji tego projektu dzieci przygotowywały zdrowe posiłki, odbyły się spotkania z panią dietetyk Ewą Kozłowską, wycieczki do Stacji Pogotowia Ratunkowego,quizy międzygrupowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.